Fellow Members
Name City
Prof A R DasguptaAhmedabad
Dr. A.K.S. GopalanHyderadabad
Dr. George JosephAhmedabad
Shri. Pramod P. KalePune
Dr. Prithvish NagKolkata
Dr. Baldev SahaiAhmedabad
Dr R R NavalgundBangalore
Shri Rajesh MathurNew Delhi
Dr AjaiAhmedabad
Shri Pramod P. KalePune
Dr. George JosephAhmedabad
Dr. A.K.S.GopalanHyderabad
Dr.Baldev SahaiAhmedabad
Shri A. R. DasguptaAhmedabad
Dr. R.R.NavalgundBangaluru
Shri Rajesh MathurNew Delhi
Dr. AjaiAhmedabad
Prof. P.VekatachalamMumbai
Dr. Ashok KaushalPune
Dr. Shailesh NayakNew Delhi
Dr. I V Murali KrishnaHyderabad